Zespół Szkół Zawodowych uzyskał najlepszy wynik w historii  Rankingu Szkół PERSPEKTYWY.  Zajął 31 miejsce w kraju uzyskując tym samym statut Złotej Szkoły. W Wielkopolsce nasze technikum uplasowało się na bardzo wysokiej pozycji zajmując 5 miejsce.

To zdecydowanie najlepszy wynik wśród szkół powiatu gostyńskiego. Pozycja w rankingu jest niezależnym, zewnętrznym podsumowaniem wysiłku nauczycieli i uczniów.

W tym roku uwzględniono 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadpodstawowego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę średnią, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. To jeden z najbardziej oczekiwanych rankingów edukacyjnych. Jego wyniki interesują zarówno środowisko edukacyjne, jak i – przede wszystkim – ósmoklasistów i ich rodziców, którzy stoją przed wyborem szkoły.

Zdobycie wysokiego miejsca w  rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Dlatego Fundacja Edukacyjna Perspektywy wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości Szkoły. Zespół Szkół Zawodowych otrzymał w tym roku Złotą Tarczę.

Wynik rankingu może być ważną wskazówką dla ósmoklasistów, wybierających dalszą drogę kształcenia. Jakość pracy gostyńskiego Zespołu Szkół Zawodowych, poziom przygotowania do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz sukcesy w olimpiadach, zostały właśnie potwierdzone. Cała społeczność szkolna jest niezwykle dumna z tego wyniku.

Ranking Techników 2024

Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.