W roku szkolnym 2013/2014 oraz w 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych będzie realizował projekt „ENERGETYCZNE HERBY- innowacyjne praktyki”, w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, którego głównym beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie, 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe”, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „ENERGETYCZNE HERBY- innowacyjne praktyki” skierowany jest  do  uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  Dwie grupy po 20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych wyjedzie na dwutygodniowy staż do Frankfurtu.

Zdobywając nowe doświadczenie i umiejętności w połączeniu z wcześniej zdobytą wiedzą teoretyczną w szkole, uczniowie przygotują „produkt końcowy”, którym będą dwa herby Powiatu Gostyńskiego podświetlone z wykorzystaniem panelu słonecznego, alternatywnego źródła energii.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.