Projekt ma na celu umożliwienie uczestnikom praktyk realizację założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych. Uczestnicy praktyk, uczniowie kształcący się w zawodach stolarz, ślusarz, lakiernik oraz technik mechatronik, z klas I i II, będą mieli szansę rozwijania niezbędnych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz następujących kompetencji kluczowych: zdolności interpersonalne, przedsiębiorczość, umiejętność radzenia sobie z problemami i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ponadto, podnoszenie kwalifikacji odbywać się będzie w specyficznych okolicznościach - w zetknięciu z inną kulturą, językiem obcym i nowymi warunkami pracy. Poza tym uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze z wymaganiami zawodowymi na europejskim rynku pracy, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania organizacji przyjmującej. Dzięki temu zostanie osiągnięty cel nadania kształceniu uczestników praktyk wymiaru europejskiego, poszerzenia ich horyzontów intelektualnych, kulturalnych i socjalnych oraz zachęcenia do bezustannego kształcenia się w celu podnoszenia swojej wartości i atrakcyjności na rynku pracy.

 1. Podstawowe cele projektu
  • Zdobycie kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia w Unii Europejskiej,
  • Konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką,
  • Poznanie obowiązujących procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
  • Poznanie kultury, historii, geografii i obyczajów regionu Brandenburgia, Niemcy.
 2. Cele szczegółowe
  • Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi i współdziałania w grupie,
  • Doskonalenie umiejętności komunikowania się i posługiwania zawodowym i ogólnym językiem niemieckim i angielskim
  • Kreowanie u uczniów kreatywnych i mobilnych postaw,
  • Uzmysłowienie uczniom faktu, że uczenie się jest procesem trwającym całe życie,
  • Otwarcie na innowacyjność i potrzeby regionalnego rynku pracy poprzez upowszechnianie doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu,
  • Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu
 3. Rozwój zawodowy:
  • Wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programach nauczania,
  • Wykorzystanie nabytych wiadomości teoretycznych w praktyce oraz nabycie nowych umiejętności w zakresie wybranego kierunku,
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz posługiwanie się programami użytkowymi stosowanymi w firmach o różnym profilu działania podczas świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz logistycznych. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu używanego w diagnostyce samochodów.
 4. Rozwój osobisty:
  • Wykształcenie odpowiedzialności, samodzielności w podejmowaniu decyzji, dobrej organizacji, asertywności w nowych warunkach,
  • Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego i nabywania nowych umiejętności, niezbędnych dla zapewnienia mobilności na rynku pracy.
 5. Kompetencje międzykulturowe i językowe:
  • Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej,
  • Poprawa i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych i pozyskiwanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych,
  • Praktyczne wykorzystanie języka branżowego: angielskiego i niemieckiego na miejscu pracy,
  • Poznanie kompetencji pracowniczej, społecznej i językowej wymaganej na niemieckim rynku pracy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.