ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU

Rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem określającym kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.

PRZYGOTOWANIE DO STAŻU

  • Przygotowanie językowe: język niemiecki i angielski oraz uczestniczenie w przygotowaniu pedagogiczno - kulturowym zapewni uczniom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim otoczeniu oraz wzbogaci słownictwo z zakresu języka zawodowego.
  • Podpisanie przed wyjazdem umowy o  stażu i innych niezbędnych dokumentów
  • Zebrania informacyjne dla uczestników praktyk oraz ich rodziców.

KRYTERIA NABORU I ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie, mającym na celu odbycie praktyk zawodowych w Niemczech prowadzona jest w formie Konkursu. Procedurę wyboru przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z dyrektora szkoły oraz  koordynatorów projektu Wyjazd odbędzie się 22 lutego 2015, a zakończy się 5 marca 2015 roku.

SELEKCJA

  • będzie dotyczyć uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, z  klas I i II, o profilach zgodnych z oferowanymi przez partnera praktykami,
  • preferowana dobra znajomość jęz. angielskiego i niemieckiego (test sprawdzający)
  • wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas i pedagogów,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, reagowanie w sytuacjach trudnych, zdolności adaptacyjne (psychotest),
  • zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska

Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do odbywania stażu zagranicznego ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do Dyrektora szkoły.  

Dyrektor szkoły zwołuje w ciągu 7 dni komisje rekrutacyjną, rozpatrzą wniosek. Decyzja komisji rekrutacyjnej  jest ostateczna.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.