Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zsz-gostyn.com.pl

Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

Powody braku spełniania wymagań

 • Linki "czytaj więcej" nie wskazują precyzyjnie do czego prowadzą .

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Niemczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655720594. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności składać można do Dyrektora Szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek 1

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Tuwima 44
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia od strony wschodniej budynku prowadzą schody. Wejście na parter wymaga pokonanie schodów z 8 stopniami. 
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Wejście na od strony północnej posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi otwierają się na zewnątrz, musisz otworzyć ręcznie.
 • Na piętro prowadzą schody. Schody wyposażone są w poręcze. 

Przestrzeń za wejściem

 • Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego na hol.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 2

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Poznańska 1b
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne od strony wschodniej posiada podjazd dla wózków oraz schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Wejście na parter budynku wymaga pokonania schodów z 3 stopniami.
 • Na piętro prowadzą schody. Schody posiadają poręcze.
 • Wejście boczne od strony północnej na poziom hali sportowej posiada podjazd dla wózków oraz schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Sekretariat mieści się na piętrze po lewej stronie schodów od wejścia głównego. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.