Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich  w Gostyniu.

Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu:

  • organizowania dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia — w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,
  • organizowania i prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • współpracy w zakresie zadań statutowych z placówką o zasięgu ogólnokrajowym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne,
  • współpracy z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

 

Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.