„Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu.”

(publikacje te znajdują się w zbiorach biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu)


KSIĄŻKI

I. Bibliografia historii miasta Gostynia:

1. Bibliografia historii miasta Gostynia 1997-2006. Gostyń: Bibl. Publ. Miasta i Gm., 2007. ISBN 978-83-907662-9-4, s. 45-47: Historia miasta: od 1939 do 1945 roku

2. Bibliografia miasta Gostynia w zarysie. Wyd. 2 popr. i uzup. Gostyń: Bibl. Publ. Miasta i Gm., 1997. ISBN 83-907662-0-5, s. 68-72: Dzieje miasta: opracowania szczegółowe: 1939-1945

II. Gostyńscy regionaliści:

1. Glura Franciszek: 1935-1994. Gostyń: Gost. Ośr. Kult. „Hutnik”,   2000. ISBN 83-905711-2-9, s. 24: Związek Inwalidów Wojennych   w Gostyniu

 

III. Gostyńskie harcerstwo:

1. Glura Franciszek, Rolnik Jan: Gostyńskie harcerstwo w służbie ojczyźnie 1915-1985. Gostyń: Gost. Tow. Kult., 1988, s. 49-52: Pod okupacją hitlerowską

 

IV. Historia Polski – II wojna światowa – Gostyń i Ziemia Gostyńska:

1. Bauer Piotr, Krzywania Józef, Polak Bogusław: Wielkopolanie w obronie ojczyzny. Poznań: Kraj. Ag. Wyd., 1980, s. 19: Poniec

2. Bauer Piotr, Polak Bogusław: 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Leszno: Zarz. Woj. ZBOWiD, 1979, s. 29, s. 54, s. 59, s. 75, s. 133: Gostyń

3. Dzieje Ziemi Gostyńskiej. Pr. zbior. Pod red. Stanisława Sierpowskiego. Poznań: Wyd. Nauk. UAM, 1979, s. 375-408: Stawecki Włodzimierz: Okupacja hitlerowska

4. Ganowicz Michał: Powstanie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i działanie Inspektoratu – Oddziału Leszno. Leszno: Kur. Ośw., 1997, s. 15, s. 22, s. 23: Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu

5. Glura Franciszek: Żołnierze z Ziemi Gostyńskiej pod Monte Cassino (50 rocznica bitwy). Gostyń: Gost. Tow. Kult., 1994

6. Gościański Henryk: Czarny Legion. Gostyń: Gost. Tow. Kult., 1988

7. Handke Waldemar: Szkice z dziejów Armii Krajowej w Leszczyńskiem. Leszno: Kur. Ośw., 1993, s. 21: Czarny Legion; s. 23, s. 27: Powstanie i rozwój Armii KrajowejInspektorat Rejonowy AK Leszno; s. 52: Eugeniusz Jeżewski; s. 53: Marian Rączka „Kościuszko”; s. 67: Kalikst Bielarzewski; s. 69: Edmund Goryniak; s. 77: Jadwiga Podsiadłowska; s. 71: Jan Rosiński

8. Miejsca pamięci narodowej w powiecie gostyńskim. Oprac. Robert Czub. Gostyń: Muzeum, 2002. ISBN 83-907662-3-X

9. Piwoński Aleksander: Miejsca pamięci narodowej w Leszczyńskiem: przewodnik. Poznań: Kraj. Ag. Wyd., 1986, s. 12: Bruczków; s. 13: Bułaków; s. 15: Głogówko; s. `17: Gostyń; s. 21: Kobylin; s. 21: Klony; s. 27: Krobia; s. 33: Miechcin; s. 34: Międzyborze; s. 34: Niepart; s. 37-38: Pępowo; s. 38: Piaski; s. 38: Pogorzela; s. 39: Poniec; s. 41:Pudliszki; s. 39: Skoraszewice; s. 46: Smolice; s. 46: Stary Kobylin; s. 52: Żytowiecko

10. Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce: ausrotten – wytępić: system okupacyjny w Wielkopolsce: 1939-1945. T. 1.  Poznań: Of. Wyd. Wielkop., 2008. ISBN 978-88965-71-5, s. 56: Edward Potworowski, ziemianin, działacz społeczny (fot.)

11. Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce: Jak Feniks z popiołów: struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce 1939–1945. T. 2. Poznań: Of. Wyd. Wielkop., 2008. ISBN 978-88965-71-5, s.  40: Jan Woźny, komendant BCh w powiecie gostyńskim (fot.); s. 50:O. Leander (Henryk Kubik), benedyktyn, kapelan organizacji Czarny Legion; Józef Moskwa, członek organizacji Czarny Legion; Marian Marciniak, komendant powiatu gostyńskiego organizacji Czarny Legion (fot.)

12. Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce: Twierdzą nam będzie każdy próg… : opór i konspiracja Wielkopolan: 1939-1945. T. 3. Poznań: Of. Wyd. Wielkop., 2008. ISBN 978-83-88965-71-5, s. 21: Zastęp harcerski utworzony przez Józefa Woźniaka z Kobylina (fot.); s. 59: Uroczysta zbiórka zastępu „Ogniwo” konspiracyjnej 14 DH im. Zawiszy Czarnego w Kobylinie (fot.)

13. Powstańcy wielkopolscy w mogiłach katyńskich. Gostyń: Muzeum, 2004, s. 9-12: Leon Białęski; s. 13-14: Ignacy Krupczyński; s. 15-16: Bolesław Łuczek; s. 17-19: Feliks Marczyński; s. 20-22: Władysław Nawrocki; s. 22-24: Franciszek Peisert; s. 24-26: Jan Raszkowski

14. Skorupski Grzegorz: Gostyń dawny i niedawny. Jarocin: Połud. Of. Wyd., 2004. ISBN 83-920761-0-9, s. 96-103: Pod okupacją

15. Skorupski Grzegorz: Wędrówki w przeszłość: Gostyń i okolice. Gostyń: Muzeum, 2009. ISBN 978-83-926639-0-4, s. 220-224: Gostyń we wrześniu 1939 roku; s. 225-228: Tragiczny dzień; s. 228-233: W służbie ojczyzny – Wanda Modlibowska „Halszka”; s. 233-238: Rozstrzelani przez władzę sowiecką; s. 238-248: Wyzwoleni przez czerwoną gwiazdę

16. Woźniak Marian, Zielonka Jerzy: Czarny Legion – bliżej prawdy. Gostyń: Gost. Tow. Kult., 1990

V. Historia Polski – II wojna światowa – Krobia, gmina i Biskupizna:

1. Grupa Robert, Miałkowski Andrzej: Krobia i okolice – zarys dziejów. Krobia: Fund. „Sąsiedzi – Sąsiadom”, 2007. ISBN 878-83-925017-0-1, s. 16, s. 66-68: Czas okupacji; s. 69-72: Krobia w 1945 roku, s. 81: Ważniejsze daty z historii Krobi: rok 1939-1941; s. 90: Tajemnice dworu w Pudliszkach; s. 132: Kuczyna; s. 229: Fragment etykiety z okresu II wojny światowej – mus jabłkowy produkowany w fabryce konserw w Pudliszkach; s. 230: Listownik Fabryki Konserw w Pudliszkach z okresu II wojny światowej – rok 1940; s. 231: Pierwszy dokument wydany przez Magistrat w Krobi z datą 20 luty 1945 rok: lista rozstrzelanych na rynku w Krobi 21.10.1939 roku

VI. Informatory o Gostyniu i Ziemi Gostyńskiej:

1. Gmina Gostyń. Bydgoszcz: Wyd. Perfekt, 1996, s. 10

2. Gostyń i okolice’ 93. Gostyń: Gaz. Gost., 1993, s. 1: Z kart historii

3. Gostyń: plan miasta: informator. Gostyń: InfoGraf, [1993], s. 6:Z historii Gostynia;

 

VII. Literatura piękna – autobiografie – pamiętniki:

1. Hejnowicz – Naglerowa Zofia: Chmury nad domem. Poznań: Wyd. Pozn., 1971

2. Helsztyński Stanisław: Kronika rodzinna: autobiografia. Warszawa: Lud. Spół. Wyd., 1986. ISBN 83-205-3822-x, s. 223-298: Za okupacji, 1939-1945

3. Skorupka Wawrzyniec: Moje morgi i katorgi. Poznań: Wyd. Pozn., 1970, s. 198-248: Wojna i okupacja

 

VIII. Oświata, szkolnictwo w Gostyńskiem:

1. Gimnazjum i Liceum Ziemi Gostyńskiej w fotografii. Gostyń: Star. Powiat., 2004. ISBN 83-917477-1-9, s. 65: Gmach szkoły – okres okupacji hitlerowskiej; s. 66: Zburzony gmach po II wojnie światowej (1945); s. 67: Odbudowa gmachu szkoły (1945); s. 68: Pierwsze powojenne spotkania absolwentów (1945); s. 69: Pierwsza mała matura (1945)

2. Glura Franciszek:  Z dziejów szkolnictwa i oświaty w Gostyńskiem. Gostyń: Gost. Tow. Kult., 1993. ISBN 83-85270-64-7,  s. 69-71: Noty biograficzne nauczycieli, którzy zginęli w czasie okupacji (1939-1945)

IX. Przewodniki po Ziemi Gostyńskiej:

1. Hanysz Andrzej: Ziemia Gostyńska: przewodnik. Poznań: Wyd. Pozn., 1967, s. 15-16: Okupacja hitlerowska

2. Łęcki Włodzimierz: Gostyń. Poznań: Wyd.  Woj. Bibl. Publ.??, 1997. ISBN 83-85811-52-4, s. 18

 

X. Szpitale w Gostyńskiem:

1. Glura Franciszek: Marysin: zapiski kronikarskie zebrane z okazji zbliżającej się rocznicy powstania szpitala i klasztoru 1895-1995. Piaski: Piask. Tow. Kult., 1990, s. 6, s. 33: Józef Dirbach; s. 34: Jan Luttelman; s. 35: Witold Krenz; s. 37: Tadeusz Bonifacy Marcinkowski; s. 38-43: Świderski Gerwazy: Jak w Marysinie ratowaliśmy rodaków przed wyrokami śmierci i obozami koncentracyjnymi w latach 1939-1942

 

XI. Zakłady pracy w Gostyńskiem:

1. Miałkowski Andrzej: Zaczęło się od Marcina Pudliszko. Pudliszki, 1980,s. 31-33: Lata wojny 1939-1945

2. 100 lat Cukrowni „Gostyń”: 1897-1997: monografia. Oprac. Roman Tomaszewski. Gostyń: Cukrownia „Gostyń”, 1997, s. 28-32: W okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945

3. Zarzycki Andrzej: Z mlecznej krainy: Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu: 1889-2004: tradycja i nowoczesność. Poznań: Spół. Mlecz., 2005. ISBN 83-921889-2-6, s. 100-107: „Achtung! – Feuer!” Lata okupacji (1939-1945)

 

CZASOPISMA

1. Tomaszewski Roman: Żołnierze września 1939 roku (cz. 5). „Nowa Gazeta Gostyńska" 2001 nr 4 s. 39

[Stefan Adamczak; Bronisław Celka]

2. Tomaszewski Roman: Żołnierze września 1939 roku (cz. 7). „Nowa Gazeta Gostyńska” 2001 nr 13 s. 35

[Antoni Cichowski; Stefan Dąbrowski; Stanisław Żydek]

3. Tomaszewski Roman: Żołnierze września 1939 roku (cz. 15). „Nowa Gazeta Gostyńska” 2001 nr 14 s. 33

[Jan Gorynia; Jan Jakuszek; Antoni Łagódka; Stanisław Mikołajczak]

4. Tomaszewski Roman: Żołnierze września 1939 roku (cz. 18). „Nowa Gazeta Gostyńska” 2001 nr 17 s. 33

[Antoni Hoffman; Feliks Janiszewski; Stanisław Jaraczewski]

5. Tomaszewski Roman: Żołnierze września 1939 roku (cz. 20). „Nowa Gazeta Gostyńska” 2001 nr 19 s. 53

[Józef Janowski; Czesław Hoffmann; Władysław Jaraczewski]

 

 

 

 

 

 

Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.