Scenariusz / pdf/
Dnia 4 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach projektu:"Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu". W zajęciach wzięli udział uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym. Warsztaty miały na celu:

  • zapoznanie uczniów z historią regionu w okresie II wojny światowej,
  • wskazanie uczniom Miejsc Pamięci Narodowej w Gostyniu,
  • rozbudzenie zainteresowań historyczno - patriotycznych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości "naszej małej ojczyzny",
  • zwrócenie uwagi uczniom na właściwą interpretację i selekcję informacji przy wykorzystaniu różnych źródeł historycznych: kartograficznych, ikonograficznych, pisanych,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie, prezentacji osiągnięć grupy na forum i uczenie tolerancji wobec innych poglądów,
  • efektywne spędzanie czasu wolnego.

Warsztaty rozpoczęto od prelekcji na temat ram czasowych II wojny światowej i przekazania uczniom podstawowych informacji dotyczących przebywania Niemców na terenie Gostynia i jego okolic w okresie 1939 - 1945. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej uczniowie przystąpili do rozwiązywania pierwszego zadania polegającego na interpretacji źródeł ikonograficznych. Uczniowie otrzymali zdjęcia Gostynia zrobione w okresie 1939 - 1945. Zadanie polegało na rozpoznaniu i nazwaniu przez uczniów miejsc w Gostyniu z czasów okupacji . Po sprawdzeniu i omówieniu rozwiązań zadania uczniowie obejrzeli film o Gostyniu z 1943 roku. W trakcie projekcji rozpoznawali i zapisywali na kartach pracy nazwy prezentowanych na filmie miejsc  dotyczących Gostynia i jego okolic. Po ukończeniu zadania nastąpiło sprawdzenie i omówienie rozwiązań uczniów.   Kolejnym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie w trakcie zajęć było umiejscowienie miejsc Pamięci Narodowej z okresu II wojny światowej na współczesnej mapie Gostynia oraz dopasowanie do nich opisów.  Po ukończeniu zadania uczniowie prezentowali na forum wyniki swojej pracy. Na zakończenie uczniowie i nauczycielki prowadzące podsumowali warsztaty. Efekty przeprowadzonych warsztatów:

  • uczniowie potrafią rozpoznać i analizować źródła ikonograficzne, kartograficzne i pisane dotyczące Gostynia w czasie okupacji hitlerowskiej,
  • uczniowie potrafią rozpoznać i krótko scharakteryzować Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Gostynia,
  • uczniowie przy pomocy nauczyciela wykonali gazetkę tematyczną poświęconą Miejscom Pamięci Narodowej w Gostyniu i zawiesili ją w gablocie historycznej przy ul. Tuwima.

Zajęcia w ramach projektu prowadziły: mgr Anita Woźniak i mgr Emanuela Kochman - Bazan.

 

 

Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.