Scenariusz/pdf/
Dnia 5 marca 2010 roku odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu” pt.: Wojna w filmie. Akcja pod Arsenałem – postawy młodzieży wobec okupanta –  część I.Celem warsztatów  było:

  • rozbudzenie zainteresowań historyczno – patriotycznych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości „naszej małej ojczyzny”,
  • przybliżenie uczniom pojęć związanych z tematem, np. „Szare Szeregi”, „Akcja pod Arsenałem”, „Mały Sabotaż”, „gestapo”, „konspiracja”, „dywersja”,
  • zapoznanie uczniów z życiem okupowanej Warszawy w powiązaniu z życiem codziennym w okupowanej Wielkopolsce,
  • zapoznanie uczniów z przebiegiem akcji pod Arsenałem – 26.03.1943,
  • ukazanie uczniom postaw młodzieży wobec okupanta i działalności Małego Sabotażu,
  • zapoznanie uczniów ze sposobami zdobywania informacji przez gestapo,
  • zwrócenie uwagi uczniom na właściwą interpretację i selekcję informacji przy wykorzystaniu różnych źródeł historycznych: kartograficznych, ikonograficznych, pisanych, audiowizualnych,
  • rozbudzenie zainteresowań uczniów historią Czarnego Legionu,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie, prezentacji osiągnięć grupy na forum i uczenie tolerancji wobec odmiennych poglądów,
  • efektywne spędzanie czasu wolnego.

Każdy z uczestników otrzymał przygotowane karty pracy i materiały dotyczące omawianych zagadnień. Warsztaty rozpoczęliśmy od pracy ze słownikiem w celu objaśnienia następujących pojęć: „Szare Szeregi”, „Akcja pod Arsenałem”, „Mały Sabotaż”, „gestapo”, „konspiracja”, „dywersja”. Kolejnym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie była praca z tekstem lektury „Kamienie na szaniec”. Uczniowie wraz z nauczycielami prowadzącymi analizowali i interpretowali fragmenty lektury. Uczniowie podzieleni na trzy grupy pracowali nad pierwszym i drugim rozdziałem „Kamieni na szaniec”i odpowiadali na polecenia formułując postawy bohaterów przed wojną i w czasie wojny. Na bazie materiałów uczniowie sformułowali wybór, przed jakim stawali młodzi ludzie w czasach okupacji oraz jakie cechy młodych ludzi zdecydowały o ich postawie podczas wojny.

Po analizie lektury przyszedł czas na analizę fragmentów filmu J. Łomnickiego „Akcja pod Arsenałem”.  Interpretacji poddano siedem fragmentów filmu, po obejrzeniu których wywiązywała się dyskusja na następujące tematy:  Jakie znaczenie dla mieszkańców Warszawy – Polaków i Niemców miały akcje przeprowadzane przez Mały Sabotaż?, Dlaczego te akcje można nazwać sabotażowymi?, Jakie kary groziły „Rudemu” i „Alkowi” za ich przeprowadzenie?, Jakie działania współcześnie lub w historii przypominały akcje Małego Sabotażu? Czego wyrazem mogą/ mogły być takie akcje?  itd. Na zakończenie przedstawiono krótką charakterystykę działalności konspiracyjnej na terenie Ziemi Gostyńskiej w latach 1940-1941. Przekazane zostały uczniom materiały dotyczące Czarnego Legionu w celu samodzielnego przestudiowania i przygotowania się do spotkania z panem Marianem Sobkowiakiem członkiem Czarnego Legionu. Warsztaty dla uczniów przygotowali:   Anita Woźniak, Emanuela Kochman – Bazan, Sylwia Libelt, Robert Zbieralski.

W warsztatach wzięli udział następujący uczniowie:

Mikołaj Dopierała

Tomasz Stachowiak

Damian Lichy

Julita Łagocka

Lidia Musielak

Mikołaj Snela

Aneta Sikora

Elżbieta Ratajczak

Piotr Matuszak

Mateusz Kaźmierczak

Tomasz Klupś

Karolina Szymurek

Mikołaj Biderman

Mikołaj Celka   

E.K-B

                                     

Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.